• esindab nii karja ajavaid tõuge kui ka karjakaitse tõugusid (FCI I, II ja V rühma kuuluvad lamba- ja karjakoera tõud)
  • eesmärgid on nende tõugude tööomaduste säilitamise ja arendamise toetamine ja
  • karjatamise kui spordiala tutvustamine ja edendamine ning neist eelnevatest punktidest huvitatud isikute ühendamine ja toetamine.
  • EKL-KAR põhimäärus

EKL KARJAKOERTE KOGU tegevuse alla kuulub:

  • instinktitestide, töökatsete, eksamite, võistluste korraldamise reeglite ja hindamisjuhendite väljatöötamine, korraldamine ja tulemuste üle arvestuse pidamine
  • karjatöö aladega seotud koolitajate ja kohtunike koolituse korraldamine; atesteerimine ja nende üle arvestuse pidamine
  • karjatöö alase kirjanduse ja õppematerjalide levitamine ja selgitustöö läbiviimine
  • koostöö tegemine teiste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides

EKL KARJAKOERTE KOGU liikmeks vastuvõtmist saab taotleda iga Eesti Kennelliidu liige, kes soovib arendada EKL-KAR eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. EKL Karjakoerte Kogu liikmeks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Liikmeks astumine ja olemine ei ole tasuline.

Liikmeks astumiseks palume täita avaldus  ja saata see meiliaadressil: karjatamine@gmail.com.