KARJATAMISINSTINKTI TEST

EKL Karjatamisinstinkti testi reeglid

EKL Karjatamisinstinkti testi hindamisjuhend

EKL Karjatamisinstinkti testi hindamisprotokoll

EKL Karjatamisinstinkti testi kohtuniku stazheerimisleht

KARJATAMISE ALGTASEME KATSE

EKL Karjatamise algtaseme katse reeglid

EKL Karjatamise algtaseme katse hindamisjuhend

EKL Karjatamise algtaseme katse hindamisprotokoll

EKL Karjatamise algtaseme katse kohtuniku stazheerimisleht

 

EKL Karjatamise katsete korraldamise juhend

KARJATAMISE KOOLITAJA JA KOHTUNIK

EKL Karjatamise koolitaja statuut

EKL Karjatamise kohtuniku statuut

EKL KARJAKOERTE KOGU

EKL Karjakoerte Kogu põhimäärus

EKL Karjakoerte Kogu liikmeks astumise blankett